Förskollärare tillsammans med ett antal barn leker i en sandlåda.

Förskola och fritidshem

Förskolans vision i vår kommun är "vi möter nya möjligheter varje dag".

Alla våra verksamheter ska präglas av kvalitet, inflytande, glädje och lärande - vi strävar efter att såväl du som förälder som ditt barn ska uppleva det.

Förskolan är det första steget i ditt barns utveckling. I förskolan, liksom i pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem, bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.

Varje år utvärderar och granskar personalen kvaliteten i sitt eget arbete för att synliggöra vad som är bra och vad som kan förbättras. Vi har välutbildad personal som sätter en ära i att utforma en verksamhet som blir så bra som möjligt för ditt barn.

Senast uppdaterad: