Försäkringar

Gnosjö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector för barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringsperioden är från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Försäkringsvillkor

Läs mer om försäkringen och vad som gäller vid en olycka i Försäkringsvillkoren (till höger).

Vill du få informationen skickad till dig i tryckt format kan du ringa kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0370-33 11 48, 0370-33 11 49.

Senast uppdaterad: 2020-09-03

Mer information

Försäkringsbesked (pdf)PDF

Försäkringsvillkor (pdf)PDF

Försäkringsnummer:325820-6

Skadeanmälan sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats
tryck Anmäl Skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor kontakta Protector försäkring
e-post: skador@protectorforsakring.se
tel 08-410 637 00

Postadress:
Protector försäkring
Skador FE 50340
832 82 ÖSTERSUND

Blanketter

Skadeanmälan (pdf)PDF