Dokumentation

De nya styrdokumenten förskriver en ökad dokumentation inom flera områden. Bland annat ska elevernas resultat dokumenteras och meddelas föräldrar/vårdnadshavare för att kunna få en god bild av elevernas resultat.

Som en hjälp att praktiskt lösa dokumentation- och informationsfrågorna använder vi oss av lärplattformen Fronter, som gör det möjligt för föräldrar att digitalt kunna ta del av elevernas resultat, frånvaro etc.

Senast uppdaterad: 2015-08-12

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se