Bedömning och betyg

En del i de nya skolreformerna är likvärdig bedömning och betygsättning av elevernas resultat.
Som en del i att åstadkomma kompetens och likvärdig bedömning och utveckla lärarnas förmåga att bedöma elever såväl summativt som formativt har flera utbildningssatsningar gjorts såväl på föreläsningar som på poängkurser på högskolan. I detta arbetet har en s k kommundoktorand (Åsa Hirsh) haft en viktigt och betydelsefull roll.

Dags för betyg! (reviderad upplaga)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dags för betyg är en broschyr som riktar sig till vårdnadshavare vars barn går i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

Dags för betyg riktar sig till vårdnadshavare med elever i alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan där betyg sätts. Broschyren innehåller information om betygssättning, grunderna för betygssättning samt vad som gäller om ditt barn bland annat är frånvarande från skolan.

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtaletoch den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen.

Ändringarna i skollagen innebär att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP) avskaffas i de årskurser betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår, i stället för varje termin, för elever i årskurs 1–5 i grundskolan och grundsärskolan.

Utvecklingssamtal ska fortfarande hållas minst en gång per termin i samtliga årskurser. Bestämmelserna om utvecklingssamtalet har ändrats så att omdömet som tidigare lämnats skriftligt nu ska lämnas muntligt vid utvecklingssamtalet i aug-sept. Vid det utvecklingssamtalet ska även en Framåtsyftande planering göras (IUP). Vid samtalet på vårterminen görs en uppföljning av den Framåtsyftande planeringen (IUP).

Är Ni intresserade av att få mer kunskap inom detta område rekommenderar vi er att läsa de allmänna råden gällande utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2015-01-20

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se