Utvecklingsdagar/Stängt

Förskolan och familjedaghemmen har möjlighet att hålla stängt tre dagar varje år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Minst två månader i förväg ska du få information om vilka dagar verksamheten håller stängt. Detta medför ingen reducering av avgiften.

Finns det behov av omsorg även en stängd dag kontaktar du rektor på förskolan/dagbarnvårdaren senast två veckor före aktuell dag.

Vårterminen 2020 är kommunala förskolor stängda torsdagen den 28 maj.

Höstterminen 2020 är kommunala förskolor stängda den 9 september.


Senast uppdaterad: 2020-03-04