Förskola 1-5 år

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans undervisning utgår från det kompetenta barnet och lekens betydelse för lärande. Förskolan ser till barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolans personal samarbetar nära dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen och forum för dialog som ger vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga.

Förskolan styrs av skollagen och arbetet på förskolorna utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) och FN:s barnkonvention.

I de olika kommundelarna finns sammanlagt 13 kommunala förskolor, tre fristående förskolor samt pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Inskolning

Tillsammans lägger vi grunden för vårt viktiga samarbete mellan hem och förskola.

Inskolningen är en viktig tid för dig, ditt barn och för oss på förskolan. Det kan upplevas som en stor omställning att lämna sitt barn på förskolan efter att ha levt nära varandra.

Förskolans personal vill få tillfälle att lära känna ditt barn och dig som förälder. Gnosjö kommuns förskolor har föräldraaktiv inskolning. Det betyder att du som vårdnadshavare är med under dagen och hjälper ditt barn in i de vardagssituationer som finns på förskolan; måltider, vila, påklädning, blöjbyten, lek mm.

Det är alltid barnets behov som styr inskolningen. Barn har olika behov och inskolningen kan ta längre eller kortare tid. Du ska finnas tillgänglig under inskolningsperioden ifall ditt barn behöver dig.

Om du har funderingar inför inskolningen kan du ringa eller mejla till förskolan och om du önskar, komma överens om ett besök. Då kan du träffa personalen och ställa de frågor du vill ha svar på. Det är viktigt att ditt barn och du känner trygghet med lärare och pedagoger och med miljön på förskolan.

Om inskolning i förskolan och mötet mellan föräldrar och personal, på Psykologiguiden.selänk till annan webbplats


Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyllelr tre år. Den allmänna förskolan, 15 tim/vecka, är avgiftsfri och följer skolans läsårstider och lovdagar. Tiderna bestäms av respektive rektor i samråd med arbetslaget.

Allmän förskola 2019-2020PDF


Barn till arbetssökande eller föräldralediga

Alla barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon eller arbetssökande, erbjuds plats i förskola eller familjedaghem. Barnen erbjuds en vistelsetid om 15 tim/vecka. Tiderna är samma som allmän förskola och bestäms av respektive rektor i samråd med arbetslaget.

Senast uppdaterad: 2019-11-06

Kontakta oss

Administratör
Tfn 0370-33 11 51
barnomsorg
@edu.gnosjo.se


E-tjänst

Länk till e-tjänsten för 
förskola/fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskolans läroplan

Länk till Lpfö 18PDF

 

Barnkonventionen

Länk till barnkonventionenPDF