Ansök om plats

Du anmäler ditt behov av plats i Gnosjö kommuns förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) med hjälp av e-tjänsten. Du kan önska flera alternativ. Du som redan har plats kan logga in för att ändra dina kontaktuppgifter, schema eller inkomst. Du säger också upp platsen med hjälp av e-tjänsten.

E-tjänst förskola/fritidshem

Länk till e-tjänst förskola/fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kötid och placering

När ledig plats i förskola uppstår erbjuds barnen plats efter ködatum. Vid placering tas i möjligaste mån hänsyn till barn i behov av särskilt stöd, familjens önskemål beträffande placeringsdatum och speciell förskola/familjedaghem, syskons placering och närhet till hemmet.

Platsgaranti

Vi har platsgaranti inom fyra månader från ansökningsdatum. Om det finns platser tillgängliga kan det gå snabbare.

Uppsägningstid

Vårdnadshavarnas uppsägningstid är två månader. Uppsägningstiden för lovplats är fyra månader. Avgift uttages under uppsägningstiden. Uppsägning sker via e-tjänsten.

Senast uppdaterad: 2019-07-01

Kontakta oss

Administratör
Tfn 0370-33 11 51
barnomsorg
@edu.gnosjo.se


E-tjänst

Länk till e-tjänsten för 
förskola/fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskolans läroplan

Länk till Lpfö 18PDF

 

Barnkonventionen

Länk till barnkonventionenPDF