Specialpedagog

Specialpedagog arbetar, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och verkar för att verksamheten ska erbjuda goda lärandemiljöer för alla elever.

Specialpedagog kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön på organisations-, grupp- och individnivå för att kunna ge extra stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

I arbetsuppgifterna för specialpedagogen ingår att vara ett stöd i det förebyggande pedagogiska arbetet genom till exempel handledning och konsultation.

Specialpedagog med vidareutbildning inom tal, kommunikation och språkutveckling har ett särskilt ansvar för elever i språkliga svårigheter. Uppdraget omfattar olika språkliga insatser där utveckling, utredning och undervisning ingår för att främja språkutveckling.

Senast uppdaterad: 2020-02-21

Specialpedagoger förskolan
Ann-Louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 11 41

Karoline Johansson
karoline.johansson@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 33 57

Specialpedagog tal- och språk
Berit Carlsson
tel 0370-33 11 44
berit.carlsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagoger
Bäckaskolan F-6
Cecilia Clenow
cecilia.clenow@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 11 21
Bäckaskolan F-6 och Ekbackens skola
Anna Karlsson
tel 0370-33 11 80
anna.karlsson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan 7-9
Elisabet Samuelsson
elisabet.samuelsson
@edu.gnosjo.se
Karin Hagstrand
karin.hagstrand@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 11 09

Hillerstorpsskolan F-5 och Kulltorpsskolan
Pia Larsson
tel 0370-33 33 56
pia.larsson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan 6-9
Christina söderlund
tel 0370-33 33 55
christina.soderlund@edu.gnosjo.se

Åvikenskolan
Ulrika Olofsson
tel 0370-33 12 12
ulrika.olofsson@edu.gnosjo.se