Vaccinationer

Vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet som påbörjades inom Barnhälsovården fortsätter under skoltiden i enlighet med rekommendationer och föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Kompletterande vaccinationer erbjuds efter behov.

Här kan du läsa mer om det svenska vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida (på svenska och flera andra språk).  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccinationerna dokumenteras i barnets skolhälsovårdsjournal och i Svevac samt i det lagstadgade nationella vaccinationsregistret.
Läs ders information här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/vaccinationsregister/information-till-den-vaccinerade-180601.pdf
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om skolsköterskornas dokumentation här

Samtycke behövs alltid

När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen inhämtas vårdnadshavarnas samtycke för att skolsköterskan skall kunna ge vaccinationen.

Om sjukdomarna

Mässling (morbilli) är en mycket smittsam virussjukdom med luftvägs-symtom, särskilt hosta, och hög feber. Efter några dagar tillkommer ett typiskt hudutslag. På kindernas insida återfinns små saltkornsliknande fläckar på rodnad botten (Kopliks fläckar). Det är vanligt att den som blir sjuk i mässling drabbas av komplikationer.

Påssjuka (parotit) är en smittsam men i regel beskedlig virussjukdom som drabbar spottkörtlar och centrala nervsystemet. Oftast drabbas spottkörtlarna framför örat och under hakan, med svullnad och ömhet antingen på ena eller båda sidorna, och vanligen i kombination med feber.

Röda hund (rubella) är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men kan ge allvarliga komplikationer under graviditet. Om en gravid kvinna infekteras finns risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, ögon och hörsel (kongenitalt rubella¬syndrom). Risken är störst under tidig graviditet.

Difteri är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.

Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och kan finnas i djurs avföring. Bakterien kan infektera sår och producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ibland med dödlig utgång. Smittar ej mellan människor.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan pågå i flera månader med svåra hostattacker och leda till följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara livshotande.

HPV (humant papillomvirus)
Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska barnvaccinationsprogrammet. HPV är en förkortning för humant papillomvirus. Viruset smittar vid sexuell kontakt och är mycket vanligt. HPV kan bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer. Vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70% av all livmoderhalscancer.

Om man vaccinerar sig i unga år, och sedan går på cellprovskontroller när man blir kallad, kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination när de går i årskurs 6. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med sex månaders mellanrum.

Senast uppdaterad: 2020-09-10