Elevhälsans medicinska insats – skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats – skolsköterska och skolläkare tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens till elevhälsan och arbetar både under skollagen och hälso-och sjukvårdslagen.

En viktig del i skolsköterskans uppdrag är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det finns med i allt från hälsobesök och vaccinationer med eleverna till deltagande i skolans hälsoarbete. Skolsköterskan arbetar för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, bevara och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa samt verka för goda levnadsvanor.

Mer information i vår folder (basprogrammet)PDF

Vaccinationsinformation

Till skolsköterskans mottagning är eleverna från förskoleklass till gymnasiet välkomna för samtal, råd och enklare sjukvårdsinsatser.

All verksamhet är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Skolsköterskan och skolläkare dokumenterar i datajournal. Mer information om behandling av personuppgifter hittar du här.

Kontakt med skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan.

Samtycke till vaccination

När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen hämtas vårdnadshavarnas samtycke in för att elevhälsan skall kunna ge vaccinationen.

Synpunkter och klagomål

lämnas till ditt barns skolsköterska eller till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Agneta Stacke. Du kan ringa eller maila.

Du kan även använda förvaltningens klagomålshantering på kommunens/förvaltningens hemsida. Då hanteras synpunkten/klagomålet av skolchef Anette Skötte och elevhälsochef/verksamhetschef Camilla Hansson.


Senast uppdaterad: 2020-02-21

Skolsköterskor

Bäckaskolan 7-9
Carolina Mårtensson
tel 0370-33 11 53
carolina.martensson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan F-6
Ingrid Banati Garbac
tel 0370-33 11 04
ingrid.banatigarbac@edu.gnosjo.se

Ekbackens skola, Åvikenskolan och Kulltorpsskolan
Maria Ernstig
tel 0370-33 33 22
maria.ernstig@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan
Eva-Lena Kothe
tel 0370-33 33 05
eva-lena.kothe@edu.gnosjo.se

GKC
Skolsköterska m. ledningsansvar
Agneta Stacke
tel 0370-33 14 27
agneta.stacke@gkc.se