Skolpsykolog

Skolpsykologen har en helhetssyn på barnet och dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i skolan som gynnar barnets utveckling och förmåga att nå de pedagogiska målen i skolan.

Arbetet innebär ett förebyggande och hälsofrämjande arbete men även hantera ärenden på individnivå med enskilda elever, lärare och föräldrar.

Skolpsykologen erbjuder handledning, konsultation, information, fortbildning och utredning till pedagogisk personal och skolledning. Skolpsykologen arbetar på uppdrag från rektor.

Kontakt med skolpsykolog sker genom respektive skolas rektor.

Senast uppdaterad: 2020-02-21

Elevhälsochef
Maria Nyström
tel 0370-33 11 45
maria.nystrom@edu.gnosjo.se