Utbildning och barnomsorg

Här hittar du information om all utbildningsverkamhet i Gnosjö kommun för barn, ungdomar och vuxna. Här finns också information om vad vi erbjuder för verksamhet under lov och fritid, vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Alla verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen strävar efter hög måluppfyllelse utifrån prioriterade mål och gemensamma utvecklingsområden. Kultur- och utbildningsförvaltningen har beslutat om följande visioner för de olika verksamheterna:
Övergripande:..."Skolan för mig"
Förskolan:..."Vi möter nya möjligheter varje dag"
Grundskolan:..."Vi bygger grunder för livet"
Gymnasiet:..."Med självtillit ut i livet"
Musikskolan:..."Gör drömmar till verklighet"
Vuxenutbildningen:..."Möjligheten till vidare kompetens"

Senast uppdaterad: 2020-07-03

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48, 33 11 49

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
tel 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se


  E-tjänster

Här hittar du våra e-tjänster, bland annat Fronter och hypernet.
Länk till e-tjänster.