Skolskjuts

Huvudentreprenör enligt avtal är Sven Carlsson Trafik AB i Gnosjö.

Grundskola

Berättigade till skolskjuts är:

  • elev i  F-3 som har minst 2,5 km väg till skolan.
  • elev i  4-6 som har minst 3,5 km väg till skolan.
  • elev i  7-9 som har minst 4,5 km väg till skolan.

Skjutsberättigad elev kan anvisas på-/avstigningsplats inom ett avstånd från hemmet av högst:

  • F-3: 0,8 km
  • 4-6: 1,75 km
  • 7-9: 2,25 km

Gymnasium

Som gymnasieelev kan du, beroende på hur långt det är till skolan, ha rätt till ekonomisk hjälp för resorna till skolan (busskort eller resebidrag) eller för att tillfälligt bo hemifrån (inackorderingstillägg). Läs mer om resor och inneboende på GKC:s webbplats Länk till annan webbplats..

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Skolskjutssamordnare
Camilla Landin
Telefon: 0370-33 33 00
camilla.landin
@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildnings-
förvaltningen

Telefon: 0370-33 11 49,
0370-33 11 42

Skolskjutsreglemente Pdf, 199.4 kB.