Särskola

Händer

Vad är särskola?

Särskolan är en egen skolform för elever som inte klarar grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har egna kurs-planer, betygskriterier etc. Undervisningen är anpassad till varje elev. 

Vem får gå i särskolan?

  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning
  • Elever med autism eller autismliknande tillstånd om de också har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • Elever som fått en hjärnskada (av våld eller sjukdom) vilket lett till en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Hur organiseras undervisningen?

En del elever går i grundskoleklass med extra stöd, andra går i en särskolegrupp på en grundskola eller gymnasieskola.

Hur fungerar det i Gnosjö kommun?

Det finns en klass i grundsärskolan på Bäckaskolan 7-9 och en klass i gymnasiesärskolan på GKC.
Övriga elever går för tillfället integrerade med extra stöd i grundskoleklasser på olika skolor i kommunen.

Hur får jag veta mer om särskolan?

Klicka på länkarna eller ring någon av kontaktpersonerna i högerspalten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Mottagande i grundsärskola
Särskolesamordnare
Ann-Katrin Strand
Telefon: 0370-33 11 64
ann-katrin.strand@edu.gnosjo.se

Specialpedagog grundsärskola
Louise Forsell Olofsson
Telefon: 0370-33 11 73

Gymnasiesärskola
Rektor Johanna Davidsson
Telefon: 0370-33 14 17

Postadress
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32  GNOSJÖ

Länkar

Skolverket
Läroplan för grundsärskolan Länk till annan webbplats. med kursplaner i olika ämnen

Läroplan för gymnasiesär-skolan Länk till annan webbplats. med ämnesområden

FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Attention Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

LSS Länk till annan webbplats.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

enbraplats.se - anhörigstöd på nätet Länk till annan webbplats.