Modersmål, hemspråk

Inom förskolan

I förskolans läroplan står det att förskolan ska stäva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Modersmålet är grunden för att barn ska kunna utvecklas även i det svenska språket. Mindre barn lär sig huvudsakligen genom leken. Förskolans uppgift är att arbeta på flera sätt med barnets språkutveckling och skapa förutsättningar för att alla barn hittar sätt att lära sig. Om det finns tillgång till flerspråkig personal eller modersmålsstödjare, ska den tillsammans med personal på förskolan planera och utveckla innehållet för att få en koppling till den övriga verksamheten.

Det är förskolerektorn som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola.

Inom grundskolan

Alla elever i grundskolan årskurs 1-9 har rätt till modersmålsundervisning om de talar ett annat språk än svenska i hemmet. Modersmålsundervisningen är kostnadsfri. Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen ges utöver den garanterade undervisningstiden och är 40-60 minuter per vecka. Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Modersmål är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om kursplaner och ämnet modersmål.

Undervisningen erbjuds på utvalda skolor. För mer information om vilken skola som erbjuder modersmål, kontakta Ann-Katrin Strand på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Följande förutsättningar gäller för att ha rätt till modersmålsundervisning (Skolförordningen, kapitel 5):

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning.
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen.

Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska.

Varför modersmålsundervisning?

Modersmålet är grunden för att barnet även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen. I modersmålsundervisningen får barnen möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål.

Ansökan till modersmålsundervisning

Blankett finns för ansökan om modersmål. Lämna ansökan till elevens rektor.

Idag erbjuds modersmål i somaliska, arabiska, vietnamesiska, kantonesiska, albanska, polska, bosniska, finska, thailändska, spanska och rumänska. Rekrytering pågår i flera språk. När vi kan starta nya undervisningsgrupper får vårdnadshavarna information om detta.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: