Forskning och examensarbeten

Gnosjö kommun stöder ekonomiskt, tillsammans med länets övriga kommuner, forskning genom Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Just nu pågår exempelvis forskning om individuella utvecklingsplaner (IUP) och om IUP och lärandeprocesser.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se