Kvalitet och utveckling

I Gnosjö kommuns skolor bedrivs ett omfattande skolutvecklingsarbete på olika nivåer, såväl på arbetsenhetsnivå på de olika skolenheterna som centralt på förvaltningen. En del av arbetet initieras av olika utvecklingsgrupper.

Den del av skolutvecklingsarbetet som redovisas här är av övergripande karaktär.

För närvarande är följande områden prioriterade:
- Ämnesutveckling i matematik och engelska
- Språkutveckling
- Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)
- Entreprenöriellt lärande
- Bedömning och betyg
- Dokumentation
- IT
- Rektorns pedagogiska ledarskap

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se