Gymnasium

Vision: "Med självtillit ut i livet"

Gymnasium i Gnosjö kommun finns på Gnosjöandans kunskapscentrum (GKC). Läs mer om gymnasiestudier på GKC:s egen hemsida. Här finns information om betyg, busskort, studiebidrag m m.

Gnosjöandans kunskapscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val av gymnasium

Du har rätt att välja gymnasium/gymnasieporgram i annan kommun. Tänk då på att ta reda på de villkor som gäller för dig både i den kommun du bor i samt i den kommun du tänkt söka gymnasieplats. Det finns även ett antal gymnasieskolor med riksrekryterande utbildningar.

Individuella utvecklingsplaner

Utvecklingssamtalen bygger på att varje lärare genomför betygssamtal med eleverna och meddelar berörd klassföreståndare om eleverna har svårt att klara målen.

I åk 1 på höstterminen pratar man mer omdöme än om betyg.

Eleverna har ett utvecklingssamtal per termin fram till studenten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Gnosjöandans kunskapscentrum
Fritidsvägen 4, Gnosjö
tel 0370-33 14 00
info@gkc.se

www.gkc.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.