Frånvaro, sjukanmälan

Detta gäller alla elever i åk F-9 på grundskolan samt på gymnasiet.

I den nya skollagen skärps kraven på skolan att informera vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare ska informeras samma dag om det inte finns särskilda skäl.

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare i appen IST-home.
Eleven ska alltså inte sjukanmäla sig själv. Anmälan ska om möjligt göras före kl 08.00 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som "oanmäld" och betraktas som ogiltig.

Anmäla frånvaro via appen IST-home

Sjukanmälan skall ske genom mobilappen IST-home.

Ansöka om ledighet

Ansökan om ledighet skall alltid lämnas skriftligt.

Ansökan om ledighet grundskolan Pdf, 56.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ledighet gymnasiet Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ogiltig frånvaro

Förutom sjukdom och ledighet som eleven har fått godkänt för, är all annan frånvaro ogiltig. Vi kontaktar hemmet och informerar elevhälsan vid hög frånvaro.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: