Specialpedagog

Specialpedagog arbetar, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och verkar för att verksamheten ska erbjuda goda lärandemiljöer för alla elever.

Specialpedagog kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön på organisations-, grupp- och individnivå för att kunna ge extra stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

I arbetsuppgifterna för specialpedagogen ingår att vara ett stöd i det förebyggande pedagogiska arbetet genom till exempel handledning och konsultation.

Specialpedagog med vidareutbildning inom tal, kommunikation och språkutveckling har ett särskilt ansvar för elever i språkliga svårigheter. Uppdraget omfattar olika språkliga insatser där utveckling, utredning och undervisning ingår för att främja språkutveckling.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Specialpedagoger förskolan
Ann-Louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 41
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 33 57
Karoline Johansson
karoline.johansson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog tal- och språk
Berit Carlsson
Telefon: 0370-33 11 44
berit.carlsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagoger
Bäckaskolan F-6
Cecilia Clenow
cecilia.clenow@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 21

Anna Karlsson
Telefon: 0370-33 11 80
anna.karlsson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan 7-9
Karin Hagstrand
karin.hagstrand@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 09

Åvikenskolan och Ekbackens skola F-6
Maria Carlsson
maria.carlsson@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 63

Hillerstorpsskolan F-5 och Kulltorpsskolan
Pia Larsson
Telefon: 0370-33 33 56
pia.larsson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan 6-9
Christina söderlund
Telefon: 0370-33 33 55
christina.soderlund@edu.gnosjo.se