Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats – skolsköterska och skolläkare tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens till elevhälsan och arbetar både under skollagen och hälso-och sjukvårdslagen.

Skolsköterskans uppdrag är att arbeta "hälsofrämjande och förebyggande". Det hälsofrämjande perspektivet fokuserar på att stärka friskfaktorer (goda matvanor, fysisk aktivitet och mindre stillasittande m m) som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande.

Till skolsköterskans mottagning är eleverna från förskoleklass till gymnasiet välkomna för samtal, råd och enklare sjukvårdsinsatser.

All verksamhet är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Skolsköterskan och skolläkare dokumenterar i datajournal.

Kontakt med skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan.


Hälsobesök och vaccinationer

 • Förskoleklass:
  Hälsosamtal tillsammans med elev och förälder,
  kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.
 • Årskurs 2:
  Hälsobesök, kontroll av längd och vikt.
  Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
 • Årskurs 4:
  Hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg.
 • Årskurs 5:
  Vaccination mot HPV (Humant Papillom Virus)
  Kontroll av längd och vikt. Pubertetsundervisning.
 • Årskurs 6:
  Hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg.
 • Årskurs 8:
  Hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg.
  Medicinsk studie- och yrkesvägledning.
  Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.
 • Gymnasiet åk 1:
  Hälsosamtal, längd och vikt.

Synpunkter och klagomål

lämnas till ditt barns skolsköterska eller till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Carolina Mårtensson. Du kan ringa
eller maila.

Du kan även använda förvaltningens klagomålshantering på kommunens/förvaltningens hemsida. Då hanteras synpunkten/klagomålet av skolchef Anette Skötte och elevhälsochef/verksamhetschef Maria Nyström.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Verksamhetschef

Maria Nyström
Telefon: 0370-33 11 45
maria.nystrom@edu.gnoso.se

Skolsköterskor

Bäckaskolan 7-9
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Carolina Mårtensson
Telefon: 0370-33 11 53
carolina.martensson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan F-6
Ingrid Banati Garbac
Telefon: 0370-33 11 04
ingrid.banatigarbac@edu.gnosjo.se

Ekbackens skola, Åvikenskolan och Kulltorpsskolan
Maria Ernstig
Telefon: 0370-33 33 22
maria.ernstig@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan
Eva-Lena Kothe
Telefon: 0370-33 33 05
eva-lena.kothe@edu.gnosjo.se

GKC
Monika Sneath
Telefon: 0370-33 14 27
monika.sneath@gkc.se