Skolkurator

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Kontakta skolkuratorn om du som elev eller förälder behöver råd och stöd av någon utomstående. Det kan handla om att få vägledning och hjälp i frågor som rör någon form av problematik i familjen, skolan, i relationer med kompisar eller något annat som oroar dig. Vi tar emot alla frågor och funderingar och kan även hjälpa dig vidare till andra om det behövs. Vi har tystnadsplikt och den kan enbart brytas med ditt godkännande eller om det skulle framkomma något mycket allvarligt som innebär att du eller någon annan behöver skydd från samhället.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Skolkuratorer

Bäckaskolan 7-9
Louise Andersson
Telefon: 0370-33 11 54
louise.andersson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan F-6
Rachelle Meijers
Telefon: 0370-33 12 35

rachelle.meijers@edu.gnosjo.se

Ekbackens skola, Åvikenskolan
Marie Håkansson
Telefon: 0370-33 33 21
marie.hakansson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan F-3
Annica Boberg
Telefon: 0370-33 33 04
annica.boberg@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan 4-9 och Kulltorpsskolan
Elsa Kordys
elsa.kordys@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 33 14

GKC
Melina Zenkovic
melina.zenkovic@gkc.se

Telefon: 0370-33 14 13 eller 070-527 14 13