Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans arbete handlar om att främja lärande, utveckling och hälsa. Att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan.

Förebyggande arbete för att främja hälsan är Elevhälsans medicinska insats genom hälsobesök och vaccinationer Pdf, 216.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering och arbetar förebyggande mot användning av droger, tobak och alkohol.

Elevhälsan arbetar även aktivt för bra miljöer som främjar lärande och hälsa liksom att undanröja hinder för lärande och utveckling .

Som en del av kommunens förebyggande arbete mot droger kan sökning med narkotikahund ske i skolans lokaler och elevskåp. Syftet är att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. Skolan använder Polismyndighetens narkotikahundar vid dessa genomsökningar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingschef
Camilla Hansson
Telefon: 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se

Elevhälsochef
Maria Nyström
Telefon: 0370-33 11 45
maria.nystrom@edu.gnosjo.se