Föreningsbidrag till sommarlovsaktiviteter

Sommarlovet närmar sig med stormsteg.

Vi vill att barn och ungdomar i hela kommunen ska få ett roligt och aktivt sommarlov, utan att det kostar dem något. Från kommunens sida arbetar vi hårt för att nå det målet, men vet också att föreningslivet i Gnosjö kommun spelar en viktig roll när det gäller att skapa roliga ­aktiviteter under sommar­lovet.

Regeringen har beslutat att ge Sveriges kommuner pengar för att utveckla fler kostnadsfria aktiviteter under skollov för barn och unga i åldern 6-15 år.

Det statliga pengar som kommunen fått kan föreningar och andra organisationer ta del av för att anordna smittfria och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Syftet är att ge fler barn möjlighet att få en rolig och aktiv sommar.

Period för genomförande av sommarlovsaktiviteter är 12 juni–16 augusti 2021.

Bidraget går att ansöka om fram till den 1 juni 2021.

Du anmäler din förening eller organisations aktivitet genom att fylla i formuläret på sidan.

Kommunen vill uppmuntra till sommarlovsaktiviteter där alla barn och unga kan delta. Vi efterlyser också lovaktiviteter för de äldre ungdomarna inom åldersspannet.

  • De aktiviteter som anordnas måste genomföras enligt de pandemirestriktioner som gäller och på ett smittsäkert sätt.
  • Målgruppen ska vara barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteten kan rikta sig till hela åldersspannet eller till en viss åldersgrupp mellan 6-15 år.
  • Det ska vara gratis att delta på aktiviteten.
  • Det ska ge stimulans och personlig utveckling till dem som deltar.
  • Alla barn ska kunna delta oavsett könsidentitet.
  • Aktiviteterna ska bidra till inkludering och integration. Det ska skapa relationer mellan barn med olika social bakgrund.

OBS! Eftersom att alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, kommer verksamheter som enbart involverar egna föreningsmedlemmar inte att beviljas bidrag.

Vi beslutar om ansökningar efter kriterierna ovan, men också med ambitionen att skapa en mångfald av aktiviteter avseende plats, innehåll, målgrupp, ålder och tidpunkt.

Om din ansökan beviljas så betalas bidraget ut i förskott. När aktiviteten är genomförd så ska du göra en ekonomisk redovisning som du mailar till arben.murati@gnosjo.se.

Det är viktigt att ni tar reda på hur många flickor respektive pojkar som har deltagit och vilken ålder de har.

OBS! Om utgifterna för aktiviteten visar sig understiga det beviljade bidraget – så måste en återbetalning ske av överskottet.Uppgifter om aktiviteten
Här följer nu ett antal frågor om själva aktiviteten ni söker bidrag för.


Ange om/hur aktiviteten ställs in, flyttas till senare tillfälle eller plats vid dåligt väder.


Ange samtliga tillfällen och tider om aktiviteten genförs flera gånger.Administration, information och marknadsföring
Här följer ett antal frågor kring administration, information och marknadsföring


Ange hur många platser ni kan erbjuda. Om det inte finns någon begränsning, skriv nej i fältet.
Krävs det att barnet föranmäler sig till aktiviteten? * (obligatorisk)
Krävs det att barnet föranmäler sig till aktiviteten?


(Observera att eventuell föranmälan administreras av er som arrangör)

Ange även hur ni tänkt nå barn och unga med olika social bakgrund och säkerställa att alla känner sig välkomna.


Exempelvis oömma kläder, egen matsäck, samlingsplats eller liknande.

Ange dels praktiska saker som entré, toaletter, dels om ledarna har särskild utbildning i till exempel bemötande.
Budget / kostnader / bidrag
Här följer fält där ni ska specifiera kostnader för exempelvis material, mat, transporter, lokaler, eventuella arvoden och egen medfinansiering.

Observera att bidrag för kostnader för markandsföring beviljas inte.
Bifoga filer
Nedan har ni möjlighet att bifoga filer som ni önskar att kommunen tar del av som är kopplade till aktiviteten ni söker bidrag för. Det går att bifoga upp till 3 filer.Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar kring föreningsbidraget kan du kontakta:

Arben Murati

arben.murati@gnosjo.se

Telefon: 0370-33 11 05

Mobil: 073-369 20 09