Konst

Verk av Joanna Thede från utställningen i Första rummet under 2019

Utställningar

Distancio: Spirit of Gnosjö

Den portugisiske konstnären Rui Mourão har samlat in gnosjöbornas bild av Gnosjöandan i projektet Distancio. Videoverket har fått namnet Spirit of Gnosjö. Från och med fredagen den 18 december kl. 11 till och med tisdagen den 22 december kl. 11 visas verket i skyltfönstret på Gnosjö Hjälper. Du som besökare ser verket genom fönstret. Videoverket visas dygnet runt.

Distancio ingår i en flerårig satsning initierad av Region Jönköpings län som utforskar relationen mellan konst och samhälle samt ser till nya konstmöten. Det processbaserade greppet formulerades 2018 varpå internationella konstnärer bjöds in till Gnosjö, Mullsjö, Tranås och Värnamo för att arbeta med orterna.

Adress: Gnosjö Hjälper, Smedjegatan 2, 335 31 Gnosjö

Läs mer om projektet på Distancios hemsidalänk till annan webbplats.

Första rummet

I Gnosjö finns en utställningshall med namn Första rummet. Här visas konstutställningar med aktuella ämnen och uttryck.

Se aktuella utställningar i Första rummet här.

Offentliga konstverk

Runt om i kommunen finns offentliga konstverk, bland annat de sex konstverken på temat Gnosjöandan som under 2011 placerades ut i kommunens tätorter. Konstverken tillverkades i samarbete med lokala företag.

Konstnärlig utsmyckning

Kommunen tillämpar 1%-regeln som innebär att 1% av budgeten vid nybyggnation, om- och tillbyggnation går till konstnärlig utsmyckning. Aktuell byggnad just nu är Åsenhöga förskola/skola/bibliotek där konstnärerna Lars och Anne Traegde har fått uppdraget.

Konstsamling

I kommunens ägo finns en konstsamling som regelbundet förnyas med nya konstverk.

Gnosjö kommuns konstsamling har tre syften.

  • att med konstverken skapa berikande och stimulerande miljöer för personal, brukare och invånare i kommunens offentliga miljöer
  • att stimulera det lokala och regionala konstlivet genom att konstnärer blir representerade med sina verk i samlingen
  • att långsiktigt bygga upp en konstsamling som speglar det framtida lokala och regionala kulturarvet

För den som vill titta på konsten finns möjlighet att boka en visning. Samlingen innehåller både originalverk, litografier och fotografier.

Konstnärsförening

Prisma är en lokal konstnärsförening med runt tio medlemmar som regelbundet träffas för att måla tillsammans. Vid Gjutarnatta (i november) ställer föreningen ut tidstypiska verk i museets entré.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultursekreterare
Evelina Nekby
tel 0370-33 11 33
evelina.nekby@gnosjo.se