TV-spel

Du kan låna tv-spel på biblioteket. Lånetiden för spelen är 1 vecka. Eftersom det inte finns så många spel så får varje låntagare låna 1 spel i taget. Spelen lånas på en vuxens lånekort.

Om du återlämnar spelet för sent är det samma förseningsavgift som vid lån av DVD-filmer. Avgiften är 10 kr per dag efter återlämningsdatum.

Senast uppdaterad: 2016-02-09