Lånekort

Du får ditt lånekort till biblioteken i Gnosjö kommun genom att uppge ditt namn och dina adressuppgifter samt att du som är över 18 år måste visa giltig legitimation med foto. Du godkänner därmed lånereglerna. Barn och ungdomar under 18 år måste ha vårdnadshavarens underskrift och personnummer som godkännande. Som låntagare ska du känna till aktuella låneregler och följa dessa. Du ska också känna till att dina personupppgifter, när det behövs, används för fakturering och adressökning.

Ditt lånekort gäller på biblioteken i Gnosjö kommun, det vill säga på Gnosjö bibliotek, på Hillerstorps bibliotek och på Åsenhöga bibliotek. Du kan låna och återlämna på alla tre biblioteken.

Det första lånekortet är gratis. Förlorat eller skadat lånekort ersätts med ett nytt enligt våra avgifter. Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för de böcker och annat material som lånas på kortet. Det som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Du ansvarar för dina lån till dess att de avregistrerats.

Vårdnadshavaren ansvarar för sitt/sina barns lån.

Anmäl alltid till biblioteket om du ändrar adress eller om du förlorat ditt lånekort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Senast uppdaterad: 2020-09-23

Låna - söka - reservera - låna om

Bibliotekskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Sök medier på biblioteken i Gnosjö kommun.
Logga in med lånekortsnummer (eller personnummer) och PIN-kod om du till exempel vill låna om eller reservera.

Barnens biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (boktips med mera för barn som kan läsa själv)

Barnbibblanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (rim och ramsor, sånger och annat skoj för barn som inte kan läsa själv)

Bibblan svararlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ställ din fråga till Sveriges bibliotekarier. Du kan fråga både på svenska och på andra språk)