Tillgänglighetsredogörelse

Biblioteket strävar efter att webbplats och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Bibliotekssidan är en del av kommunens webbplats och på denna länk kan du läsa mer om tillgänglighet på gnosjo.se.

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotekskatalogen. Pdf, 124.4 kB.

Tillgänglighetsredogörelse för filmtjänsten Cineasterna Länk till annan webbplats..

Biblioteket har sida på Facebook Länk till annan webbplats., Instagram Länk till annan webbplats. och Youtube Länk till annan webbplats.. Inlägg innehållandes bilder/foton biblioteket publicerar förses med alternativ text för personer med funktionsnedsättning och/eller personer behov av särskilt stöd. Egenproducerade videos förses med undertext, syntolkat enligt WCAG-kriteriet 1.2.5 Länk till annan webbplats..

Gällande tillgänglighetsanpassning av tidigare inlägg på sociala medier åberopar Gnosjö bibliotek "undantag för oskäligt betungande anpassning" enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats..

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till biblioteket på telefonnummer 0370-33 11 38 eller e-post biblioteket@gnosjo.se.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: