Påminnelser och räkningar

Vad händer om du inte återlämnar det du lånat?

Om det du lånat är reserverat av en annan låntagare skickas en påminnelse ut till dig via e-post eller brev 1 dag efter återlämningsdatum.

Om det du lånat inte är reserverat skickas 1:a påminnelsen ut via e-post eller brev till dig 4 dagar efter återlämningsdatum.

Om du, trots 1:a påminnelsen, inte lämnar tillbaka det du lånat eller lånar om det, skickas 2:a påminnelsen via brev 14 dagar efter återlämningsdatum.

Räkning skickas 28 dagar efter återlämningsdatum.

Viss förskjutning av antalet dagar ovan kan ske eftersom påminnelser inte skickas ut på helger.

Avgifter

Du måste betala en avgift om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid. Avgifter för försenade lån tas ut för varje dag efter att återlämningsdatumet passerats. Avgifter tas också ut om du tappar bort eller förstör något du lånat.

Har du en skuld på 150 kronor eller mer så spärras kortet för fortsatta lån. Likaså om biblioteket skickat ut en räkning för medier som inte återlämnats.

Läs mer om avgifter

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: