Låneregler

OBS! Fr.o.m. måndag 4 oktober återgår biblioteket till ordinarie lånetid och förseningsavgifterna återinförs.

Lånekort till biblioteken i Gnosjö kommun får du genom att uppge ditt namn och dina adressuppgifter. Du som är över 18 år måste visa giltig legitimation med foto. Du godkänner därmed lånereglerna. Barn och ungdomar under 18 år måste ha vårdnadshavarens underskrift och personnummer som godkännande.

Du samtycker också till att vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om GDPR på denna länk. Dina personuppgifter behövs för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. De lagras i biblioteksdatasystemet i syfte att hantera registrering av utlån och därtill förekommande funktioner.

Ditt lånekort gäller på biblioteken i Gnosjö kommun, det vill säga på Gnosjö folkbibliotek, Hillerstorps folkbibliotek och Åsenhöga folkbibliotek. Du kan låna och återlämna alla böcker på alla tre bibliotek. Det första lånekortet är gratis. Förlorat eller skadat lånekort ersätts med ett nytt mot en avgift på 20 kr/kort för vuxen och 10 kr/kort för barn och ungdomar under 18 år.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet. Det som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Du ansvarar för dina lån till dess att de avregistrerats. Återlämning i bokinkast eller liknande sker på egen risk. Vårdnadshavare ansvarar för sitt/sina barns lån. Anmäl alltid till biblioteket om du ändrar adress eller om du förlorat ditt lånekort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Låneregler

  • Böcker, musik och ljudböcker får du låna 28 dagar. Även e-böcker (som du lånar och läser i din mobil eller dator) har en lånetid på 28 dagar. Är det flera låntagare som vill låna samma bok kortas lånetiden till 14 dagar. Tidskrifter får du låna 14 dagar. Filmer och TV-spel får du låna 7 dagar. Återlämningsdatum står på kvittot som du får när du lånar.
  • Du kan ändra lånetiden på boken som du har lånat om inte någon annan vill låna samma bok. Det kallas för att låna om boken. Du kan själv låna om i bibliotekets katalog på Internet eller kontakta bibliotekspersonalen.
  • Du måste betala en avgift om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid. Om du inte lämnar tillbaka boken i tid skickas två påminnelser till dig från biblioteket. Om du ändå inte lämnar tillbaka boken får du en räkning.
  • Har du en skuld på 150 kronor eller mer så spärras kortet för fortsatta lån, likaså om biblioteket skickat ut en räkning för ej återlämnade böcker.
  • DVD-filmer kan endast lånas av vuxen.

Senast uppdaterad: