Lotteritillstånd

För att sälja lotter krävs som regel ett lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ett lotteri genomföras även utan tillstånd. I Gnosjö kommun är kommunstyrelsen den myndighet som beviljar tillstånd för lotterier. Den praktiska handläggningen av lotteritillstånden har härefter delegerats till kommunsekreteraren.

Lotterilagen (SFS 1994:1000) reglerar frågor som gäller lotterier. Här anges vilka föreningar som har rätt att anordna lotterier, och under vilka förhållanden man slipper att söka tillstånd. Lotterilagen har tillkommit för att skydda lottköparen från att bli lurad.

Som exempel på situationer då man inte behöver lotteritillstånd kan nämnas:

  • I samband med en specifik tillställning (exempelvis julskyltning)
  • Om lotterna inte säljs till allmänheten utan endast inom en sluten krets (exempelvis föreningsfest, årsmöte etc)
  • Om lotterna kostar mindre än 7 kronor (baseras på procentsats av basbeloppet)
  • Vid omedelbar vinstutdelning (exempelvis tombolalotteri) eller om vinsten delas ut innan sammankomstens slut.

Vid övriga situationer behöver man tillstånd för att sälja lotterna. Ett lotteritillstånd kostar 300 kronor i registreringsavgift och räcker i tre år. Under tillståndsperioden får föreningen anordna hur många lotter man vill. I samband med att lotteritillståndet beviljas utser kommunen även en lotterikontrollant som skall vara närvarande vid dragningar och även ser till att lotterna utformas på korrekt sätt. Kontrollanten skall i sin tur ha ett arvode för sitt uppdrag vilket uppgår till 3 % av lotteriets omsättning.

Efter avslutat lotteri skall en skriftlig redovisning lämnas in till kommunen. Denna görs på särskild blankett av föreningen tillsammans med lotterikontrollanten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

För att söka lotteritillstånd kontakta:

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se