En fiol som ligger på ett nothäfte

Musikstipendium

Eva och Roland Norles fond för musikutbildning utdelar sedan år 2007 ett stipendium på 10 000 kr för utbildning och utveckling inom musik. Stipendiet delas ut vartannat år. Sökande kan vara enskilda personer eller grupper, körer eller andra sammanslutningar inom musikområdet. Stipendiet kan avse utbildning, resor, kurser, inköp av instrument etc. Stipendiet kan delas ut till samma person/grupper vid flera tillfällen. Det är kultur- och utbildningsutskottet som fattar beslut om vem/vilka som ska tilldelas stipendiet.

Nästa gång stipendiet delas ut är under 2023.


Fyll i namnet på person/grupp/förening du vill föreslå.

Dina kontaktuppgifter
Nedan fyller du i kontaktuppgifter till dig som lämnat förslaget.
Till musikstipendium kandidaten

Bifogad fil 1
Bifogad fil 2

  • 2007 Johan och Oscar Knutsson
  • 2008 Therese Hämälainen och Sebastian Melin
  • 2009 Linus Hultegård
  • 2011 Brasslek och Gnosjö minibrass genom ledare Hanna Törefors
  • 2013 Åsenhöga Youth Brass Band
  • 2015 Gnosjö Gospel genom ledare Joakim Adriansson
  • 2019 Arnold Stetter och Samuel Knutsson
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultursekreterare
Carl Storck
tel 0370-33 11 33
carl.storck@gnosjo.se