Kultur- och musikstipendier


Kulturstipendium

Gnosjö kommuns kulturstipendium på 10 000 kr utdelas varje år som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga och kulturella områden till personer som gjort bemärkt insats. Medlen kan även sökas av studerande inom kulturområdet.

Kulturstipendium tilldelas personer som är födda eller bosatta inom kommunen eller som på annat sätt har särskild anknytning till kommunen. Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar om vem eller vilka som ska få kulturstipendium. Läs vidare om ansökan på kulturstipendium Länk till annan webbplats..

Musikstipendium

Eva Norles och Roland Norles fond för musikutbildning utdelar vartannat år ett stipendium på 10 000 kr för utbildning och utveckling inom musik. Sökande kan vara enskilda personer eller grupper, körer eller andra sammanslutningar inom musikområdet. Stipendiet kan avse utbildning, resor, kurser, inköp av instrument etc. Läs vidare om ansökan på musikstipendium Länk till annan webbplats..

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultursekreterare
Carl Storck
tel 0370-33 11 33
carl.storck@gnosjo.se