Namnsättning av gator, adresser

Teknik- och fritidsförvaltningen utför adressättning i både tätort och på landsbygd inom kommunen.

Kultur- och utbildningsförvaltningen namnsätter gator i kommunens tätorter.

Senast uppdaterad: 2019-01-02

Kontakta oss

Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67
marie.nilsson@gnosjo.se