Bidrag till enskilda vägar

Kommunala bidrag till enskilda vägar kan, efter ansökan, lämnas för:

- utfartsvägar med 3:00 kronor/m för vägar mellan 200-1000 m,
- statsbidragsberättigade vägar med 30% av vägverket godkänd kostnad, samt
- förbättringsåtgärder med max 30% av vägverket godkänd kostnad.

Senast uppdaterad: 2020-06-10

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se