Resebidrag för universitets- och högskolestudier

Nu finns det möjlighet att ansöka om resebidrag för universitets- och högskoleresor hos kommunen.

Resebidraget är infört för:

  • att stimulera att fler ungdomar med flera bedriver högskolestudier
  • att underlätta för ungdomar att ta steget att utbilda sig. Svårt att hitta bostäder på många studieorter
  • att visa att kommunen engagerar sig för ungdomar i en tid av hög arbetslöshet
  • att minska utflyttningen ur kommunen
  • att stimulera till resande med kollektivtrafiken.

Regler för resebidraget

För att vara berättigad till resebidrag gäller att man:

  • ska vara boende och folkbokförd i Gnosjö kommun
  • bedriver högskole- eller universitetsstudier på heltid (30 poäng/termin)
  • pendlar dagligen till högskoleorten.

Resebidraget utgör 50 % av biljettpriset och beviljas för resor under perioden 15 augusti till 15 juni samt under högst åtta (8) terminer per elev.

Resebidraget avser studenter som dagpendlar till högskoleorten, bidrag för hemresor vid veckopendling godtas inte. En bedömning görs av vad som kan anses rimligt avstånd för pendling.

Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, Komvux eller folkhögskolekurser och dylikt.

Ansökan

För att erhålla resebidrag måste en ansökningsblankett ifyllas. Ansökningsblanketten hittar du här.PDF

Som intyg att man studerar på högskola/universitet krävs ett underskrivet registreringsintyg från den institution man studerar på där det framgår att man studerar på heltid samt terminens längd. Vidare gäller att studieresultatet ska uppfylla reglerna för Centrala studiestödsnämnden (CSN) stöd för heltidsstudier.

Utbetalning sker terminsvis i efterskott och blanketten tillsammans med intyg inlämnas efter varje termin tillsammans med kvitto på betalda biljetter/kort. Rabatten utbetalas en gång per termin. Kontroll kommer att ske mot kommunens invånarregister för att säkerställa att den sökande är folkbokförd i kommunen.

Administration

Ansökningsblankett, tillsammans med ovan nämnda handlingar, sänds till:

Gnosjö kommun
Kommunkansliet
335 80 Gnosjö

Resebidrag betalas ut i juni och januari månad.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Kontakta oss

Samhällsutvecklare
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07 stefan.larsson@gnosjo.se