Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Det kommer varje år önskemål om farthinder och fartdämpande åtgärder på kommunens gator i bostadsområden. Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. På de flesta bostadsgatorna kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor.

Tillståndstiden för blomlådor är mellan maj och september och gäller för ett år.

Gnosjö kommun och vägstyrelserna ställer följande krav:

  1. Lådorna skall vara 1 x 1 m och 50 cm höga och vara försedda med reflexer. De bekostas och underhålls av sökande.
  2. Blomlådorna ska placeras på med väghållaren överrenskomna platser och hållas välskötta.
  3. Placeringen av blomlådorna skall kontrolleras och justeras vid behov av fastighetsägaren och får inte hindra soptömning, räddningstjänst eller annat samhällsnyttigt fordon.
  4. Den som ställt ut blomlådorna ska informera samtliga boende på sin gata om att blomlådor ställs ut och vem som är ansvarig för dessa.
  5. Om åtgärder behöver utföras på aktuell gata ska blomlådorna efter uppmaning bortplockas utan ersättning.

 

Ansökan blomlådor

Nedan lämnade personuppgifter registreras hos Gnosjö kommun och kommer att användas för administration av ärendet. Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). 


Sökande:
Sökande:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Arbetsledare
Lars Nordén
tel 0370-33 10 75
lars.norden@gnosjo.se