Renhållning och snöröjning

Gnosjö kommun arbetar aktivt med renhållning och snöröjning och halkbekämpning. Målsättningen är att Gnosjö ska upplevas som en trevlig kommun att besöka och leva i.

Städning av gator och trottoarer

Gator, gångstråk och parker i centrum rensas från skräp minst två gånger i veckan året om.

Hjälp oss att hålla kommunen välskött genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller återvinning och kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Snöskottning och sandning

I Gnosjö tätort är vår ambition att  huvudstråken av gång- och cykelvägar ska vara röjda från snö och halkbekämpade före kl 08.00 på vardagar. Gång- och cykelvägar till skolor prioriteras.

Teknik- och fritidsförvaltningen sköter gång- och cykelvägarna i Gnosjö. I övriga orter sköter respektive vägstyrelse gång- och cykelvägarna.

Varje vår sopas gatorna rena från vinterns sandning, när detta ska ske i respektive ort annonseras det ut i lokalpressen och här på hemsidan. Trottoarer utanför fastigheter skall då sopas av fastighetsägaren så att sopmaskinen kan få med sig gruset.

Sand till din hjälp

På kommunens förråd och återvinningscentralerna i Gynnås och Nyhem finns sand att hämta. Utlämning sker på ordinarie arbetstid. Vi vill att du snabbt ska kunna ösa ut sand över hala is- och snöfläckar istället för att vänta på plog- eller sandbil. På så vis kan vi kanske minska riskerna för olyckor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Arbetsledare
Lars Nordén
tel 0370-33 10 75
lars.norden@gnosjo.se