Bidrag till enskilda vägar

Kommunala bidrag till enskilda vägar kan, efter ansökan, lämnas för:

  • utfartsvägar med 3:00 kronor/m för vägar mellan 200-1000 m
  • statsbidragsberättigade vägar med 30% av trafikverket  godkänd kostnad
  • förbättringsåtgärder med max 30% av trafikverket godkänd kostnad.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
tel 0370-33 11 01
lisa.gollwitzerlyckberg@gnosjo.se