Trafik och gator

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift inom trafiksektorn är att verka för en god trafiksäkerhet i kommunen och upprätthålla en god trafikplanering. Nämnden tar även beslut om trafikföreskrifter och trafikregleringar.

I varje tätort med undantag av Gnosjö och Marieholm finns en vägstyrelse, som via anslag från kommunen, handlägger drift  och underhåll av gator och gång- och cykelvägar.

Teknik- och fritidsförvaltningen svarar för drift och underhåll av gator i Gnosjö och Marieholm, utbyggnad, gång- och cykelvägar, gatubelysningsanläggning och parker.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: