Trafik och infrastruktur

På de här sidorna hittar du information om våra allmänna platser, som lekplatser och grönområden. Här finns också information om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Gator och vägar inom kommunen sköts såväl av Trafikverket, vägstyrelser som av kommunen. En del vägar sköts också av enskilda vägsamfälligheter. På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

Det finns bra kommunikationer både till och från och inom Gnosjö kommun. Det är Jönköpings länstrafik som ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken.

Utveckling och planering

Planering av trafik och infrastruktur sker i samverkan med Trafikverket och Regionen i Jönköpings län som är huvudmän.

Gnosjö kommun är medlem i föreningarna Europakorridoren och Baltic link, som arbetar för en bättre infrastruktur i form av vägar och järnvägar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef

Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se

Trafikhandläggare

Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46

samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Samhällsutvecklare

Lina Gerdin
tel 0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Kundtjänst

tel 0370-33 10 00

Öppettider:
måndag-torsdag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00
fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00