1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Bron vid Valebo stängs av från och med 5 juni

Senast uppdaterad 17 maj 2023

Med start måndag 5 juni klockan 8.00, kommer trafikverket att utföra ett större brounderhållsarbete som kräver totalavstängning. Bron vid Valebo är planerad att vara avstängd fram till torsdag 22 juni.

Trafikverket planerar att utföra underhållsarbete i vår och sommar på flera broar i länet varav en i Gnosjö kommun. Under arbetet kommer berörda broar att stängas av helt och all trafik ledas om.

Berörd bro i Gnosjö kommun är den över Vallsjöns utlopp på väg 636 vid Valebo. Arbetena som ska utföras är tätskiktsbyte, borttagning av kantskoningar och sprutbetongsarbeten på ving- och frontmurar.

Omledning av trafik kommer ske via orange vägvisning via vägarna 636, 26, 151 och 623. Gång och cykeltrafik skall gåendes kunna passera bron under arbetenas gång.

Information om detta och andra kommande brounderhållsarbeten i Jönköpings län finns att läsa på trafikverkets webbplats.