Sök

För att hitta rätt på kommunens webbplats kan du söka efter specifika ord med vår söktjänst eller använda indexet.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Du sökte efter: Torghandel

Antal träffar: 28

  Torghandel
Torghandel Om du vill bedriva torghandel i Gnosjö kommun finns det ordningsföreskrifter att följa som bland annat berättar om vad som får säljas, vilka tider som gäller för försäljning, renhållning med mera. Plats för torghandel - banktorget i Gnosjö (mellan missionskyrkan och SEB). - parkeringsplat...
Senast ändrad: 2018-08-28 - Storlek: 754 bytes
  
  Torg och allmänna platser
Torg och allmänna platser För att använda allmän plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av Polismyndigheten i Jönköpings län samt medgivande från kommunen. Allmän plats Allmän plats är allmänna vägar, gator, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplane...
Senast ändrad: 2020-06-10 - Storlek: 891 bytes
  
  Tillstånd och regler
Tillstånd och regler Kommunens allmänna platser - parker med mera - kan upplåtas för offentliga möten efter tillstånd från polismyndigheten. Teknik- och fritidsförvaltningen beslutar om upplåtelse av allmän plats. Så här går det till att ansöka om tillstånd 1. Kontrollera med Gnosjö kommun om platse...
Senast ändrad: 2020-06-10 - Storlek: 2 kB
  
  Microsoft Word - AUmall.doc
GNOSJÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-13 Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, Gnosjö Tisdagen den 20 december 2005, kl 08.00 08.00 Inga-Lill Ebbesson och Håkan Olsson, IUC AB punkt 2 Ärende: Anteckningar: Sida: 1. Val av justerare. 2. Redovisning av GnowH...
Senast ändrad: 2005-12-13 - Storlek: 11.5 kB
  
  Microsoft Word - Kfkungörelse060928.doc
GNOSJÖ KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2006-09-19 Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö Torsdagen den 28 september 2006, kl 18.30 Ärende: Anteckningar: Sida: 1. Närvaroupprop. 2. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3. Godkännande av föredragningslista. 4. M...
Senast ändrad: 2006-09-21 - Storlek: 11.1 kB
  
  Allmänna föreskrifter
Allmänna föreskrifter För att komplettera en del nationella lagar finns det allmänna föreskrifter som bara gäller i Gnosjö kommun. Bestämmelser för vatten och avlopp ABVA-Allmänna bestämmelser för brukande av Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Föreskrifter för avfall fastställt av...
Senast ändrad: 2020-06-30 - Storlek: 1020 bytes
  
  Microsoft Word - 2006-09-12.doc
GNOSJÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen 2006-09-05 Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, Gnosjö, lokal: Gnosjö Tisdagen den 12 september 2006 kl 18.00 18.00 Lennart Lidqvist, utredare, punkt 2 Ärende: Anteckningar: Sida: 1. Val av justerare. 2. Information om beredskapsfrågor. Han...
Senast ändrad: 2006-09-15 - Storlek: 12.3 kB
  
  Microsoft Word - 2006-01-10.doc
GNOSJÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen 2006-01-13 Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, Gnosjö Tisdagen den 10 januari 2006 kl 18.00 Ärende: Anteckningar: Sida: 1. Val av justerare. 2. Organisation förskola-skola. Dnr 2005-00109 3-23 3. Arvodeskommitténs yttrande om arvoden, orga...
Senast ändrad: 2006-01-13 - Storlek: 11.9 kB
  
  Microsoft Word - Kfkungörelse060126.doc
GNOSJÖ KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2006-01-17 Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, sessionssalen, Gnosjö Torsdagen den 26 januari 2006, kl 18.30 Ärende: Anteckningar: Sida: 1. Närvaroupprop. 2. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3. Godkännande av föredragningslista. 4. I...
Senast ändrad: 2006-01-17 - Storlek: 11.2 kB
  
  Planer, styrdokument och taxor
Planer och styrdokument Ett antal grundläggande och övergripande dokument styr kommunens arbete och inriktning. Ett urval av dessa finns under rubrikerna nedan. Vision Gnosjö kommuns vision och inriktningsmål Policys och riktlinjer Styrdokument som policys, program, planer och riktlinjer beskriver h...
Senast ändrad: 2020-05-11 - Storlek: 1.4 kB
  

Resultat: 1-10 av 28

1 2 3 Nästa »

Senast uppdaterad: 2018-09-11