Omsorg och hjälp

Här finns information om den hjälp kommunen kan ge till dem som behöver stöd för att klara vardagslivet.

Du eller ditt barn kan behöva extra resurser för att leva ett värdigt liv, du eller någon i din närhet kanske har missbruksproblem eller en funktionsnedsättning. När vi blir äldre tar åldern ut sin rätt och varken ork eller förmåga är som förut.

Vi kan inte förändra ditt liv, men vi kan ge dig stöd, råd och hjälp när livssituationen blir för svår.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: