Medverkan-familjefrid i GGVV

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och ständiga utfrågningar om vad man gjort och vem man träffat. Våld kan vara sexuella handlingar som man känner sig tvingad att ställa upp på. Det kan vara att partnern förstör ens ägodelar, att man inte själv får vara delaktig i ekonomiska frågor eller att man inte tillåts arbeta. En relation som skapar rädsla och begränsar livsutrymmet är skadlig. Du som lever i ett sådant förhållande behöver stöd.

Medverkan vänder sig till personer som är eller riskerar att bli utsatta för hot/våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Medverkan kan också hjälpa dig som på något sätt gjort din partner illa. Vissheten om detta är tung att bära. När man har skadat någon man älskar eller tidigare levt tillsammans med kan man behöva prata med någon.

Hos Medverkan finns sakkunniga att prata med. Rådgivning kan ske genom telefon eller vid ett möte, tolk kan bokas vid behov. Medverkan är en familjefridsverksamhet som arbetar över fyra kommuner: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Verksamheten är ett komplement till socialtjänstens arbete med familjefridsfrågor samt till de ideella organisationer i GGVV-regionen som arbetar med våldsutsatta personer.


Medverkan erbjuder:

  • Tystnadsplikt.
  • Anonymitet efter önskemål.
  • Rådgivning och stöd för utsatta personer.
  • Hjälp för barn som lever i våldsmiljö.
  • Att vara en länk mellan olika parter vid behov. Vi samarbetar med bl a socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour, sjukvård samt rättsväsende. Samarbete sker inte utan den utsattes medgivande.
  • Hjälp för personer med hedersrelaterade problem.
  • Hjälp och stöd för HBTQ-personer som lever i en osund relation.
  • Samtal för personer som har svårt att kontrollera sitt beteende.
  • Information för personer som kommer i kontakt med  personer utsatta för våld i nära relation.
  • Förebyggande insatser genom information (t ex föreläsningar, mässor och andra utbildningsinsatser.)

Alla Medverkans tjänster är kostnadsfria.

Medverkan erbjuder hjälp till utsatta såväl som utövare samt de som bevittnar våld i nära relation oavsett kön eller ålder. Mer information finns att få i någon av våra fyra foldrar eller vår basinformation som finns översatt till en mängd olika språk.

Senast uppdaterad: 2020-10-14

Kontakta oss

Du når socialkontorets reception vis kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00

Behandlare Medverkan

Telefon: 0370-33 12 62

Telefon: 0370-33 12 58

Epost: medverkan@gnosjo.se

SOS alarm, akuta ärenden
Telefon: 112

Polis, icke akuta ärenden
Telefon: 114 14

Gislaved socialtjänst
Telefon: 0371-810 00

Vaggeryd socialtjänst
Telefon: 0370-67 80 00

Medborgarförvaltningen Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00

Kvinnojouren Maria i Gislaved
Telefon: 0371-809 86

Kvinno- och tjejjouren i Värnamo
Telefon: 0370- 475 25

Stödtelefon kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50

 
Länkar
www.roks.selänk till annan webbplats

Mer information
Nedan finner du information om Medverkan på olika språk:

AlbanskaPDF

ArabiskaPDF

BosniskaPDF

FinskaPDF

PersiskaPDF

RyskaPDF

SomaliskaPDF

SpanskaPDF

SvenskaPDF

ThailändskaPDF

TurkiskaPDF

TyskaPDF

VietnamesiskaPDF