Hemtjänst

Hemtjänsten skall genom behovsanpassade insatser ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppnå god livskvalitet. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad, t ex på/avklädning, dusch och toalettbesök. Du kan också få hjälp med inköp, måltider, tvätt och städning.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Hemtjänstavgift 232 kr/timme

I hemtjänstavgiften ingår alla de insatser du kan behöva i ditt boende såsom serviceinsatser och omvårdnadsinsatser.

Utförarpresentationer

Gnosjö kommunPDF

Senast uppdaterad: 2020-01-21

Kontakta oss

Kommunens växel
0370-33 10 00

 

Verksamhetschef
hemtjänst
Hillerstorp
Elisabeth Linderos
tel 0370-33 13 63
elisabeth.linderos@gnosjo.se

Verksamhetschef
hemtjänst Gnosjö

Marie-Louise Pettersson
tel 0370-33 13 18
marie-louise.pettersson@gnosjo.se