Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. Avlösarservice i hemmet avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling. Avlösarservice kan vara såväl regelbunden insats som en lösning vid akuta behov.

Du ansöker om avlösning i hemmet hos kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 2020-01-03

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00