Funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av hjälp i hemmet, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice.

Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten via växeln vardagar kl.08.30-09.30 tel. 0370-33 10 00 eller använd blanketten Ansökan om insatser enligt LSSlänk till annan webbplats

Överklagan

Information om hur du överklagar ett beslutlänk till annan webbplats

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål gällande funktionshinderomsorgen, Här finns blanketter med information om hur du lämnar in synpunkter och klagomål.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-10-12

Kontakta oss

Biståndsenheten

Telefontid vardagar 08:30-09:30.

tel. 0370-33 10 00 (växel)

Verksamhetschef
Johan Hammarström
Telefon: 0370-33 10 00
johan.hammarstrom@gnosjo.se

Verksamhetschef
Annelie Blirup
Telefon: 0370-33 10 00
annelie.blirup@gnosjo.se

Verksamhetschef
Veronica Rothén
Telefon: 0370-33 10 00
veronica.rothen@gnosjo.se

Verksamhetschef psykiatri
Jakob Björnell
Telefon: 0370-33 13 23
jakob.bjornell@gnosjo.se

Verksamhetschef HSL
Ronnie Alvsveden
Tefefon: 0370 - 33 13 02
ronnie.alvsveden@gnosjo.se