Avgifter och taxor

Information om aktuella avgifter och taxor för socialförvaltningens olika verksamheter.

Socialförvaltningens avgifter och taxorlänk till annan webbplats

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Avgiftshandläggare

Telefon: 0370-33 13 61