Ekonomi

Om man behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan man till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Du når socialkontorets reception via kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Budget- och skuldrådgivare
Ingrid Nyberg Johansson
Telefon: 0370-33 14 37

Överförmyndare
Kari Parman
Telefon: 0370-33 11 99
E-post: overformyndare@gnosjo.se

Postadress
Gnosjö Kommun
335 80 Gnosjö